naszywki i haft komputerowy  Projekt komputerowy...
według Twojego pomysłu
            ...gratis!

     sztuka
     minimum

Haft komputerowy
Naszywki Wszywki
Koszulki Bluzy


przez INTERNET!


Haft Komputerowy

Informacje na temat haftu komputerowego


Co to jest, i do czego s�u�y

.. czyli komputer i maszyna do szycia w jednymjedna z pierszych gowic hafciarskichRelatywnie nowy spos�b tworzenia haftowanych wzor�w. Komputer i maszyna haftuj�ca czyli techonologa zwana haftem komputerowym lub czasem maszynowym. Zaawansowane rozwi�zania pozwalaj� dzi� stosunkowo szybko stworzy� estetyczny i elegancki wz�r. Wzory najcz�ciej wykonywane s� jako naszywki lub emblematy. Haft komputerowy gwarantuje doskona�� jako�� i trwa�o�� na wiele lat. Nici s� odporne na pranie w wysokiej temperaturze i praktycznie na ka�de prasowanie. Ponadto wzory wyszywane maszynowo charakteryzuj� si� du�� dok�adno�ci� i powtarzalno�ci� czego nie mo�e zagwarantowa� �adna r�czna technika. W XXI wieku jest to jedna z ciekawszych metod zdobienia odzie�y dost�pna na rynku.

dawny sposb zapisu projektu hafciarskiegoWarto zaznaczy� ,�e haft maszynowy pojawi� si� w pierszej po�owie XIX wieku. Na rysunku wida� w jaki spos�b by� zapisywany projekt hafciarski przed pojawianiem si� komputer�w. Maszyny sterowane komputerem to wytw�r techonologiczny dopiero drugiej po�owy XX wieku. W 1980 roku firma Wilcom stworzy�a pierwszy system komputerowy pozwalaj�cy na cyfrowe projektowanie wzor�w hafciarskich. Prototyp g�owicy do haftu wykona�a firm Melco. Kolejnym wielkim graczem w bran�y sta�a si� firma Brother. Od 1990 rok popularno�� nowej techonologii zdobienia stale ro�nie.

Proces tworzenia naszywki wymienion� wcze�niej technik� jest bardzo skomplikowany. Kiedy ju� klient zdecyduje si� na wz�r to projektant siada do komputera i wiele godzin tworzy odpowiedni uk�ad nici. Tak wykonany projekt jest prezentowany odbiorcy w formie pliku graficznego np. JPG. Nast�pnie zostaj� dokonywane modyfikacje wzoru wed�ug wskaz�wek zamawiaj�cego. Po otrzymaniu pe�nej akceptacji plik jest wgrywany do maszyny i wykonywany jest haft pr�bny. Po kolejnych poprawkach i technicznym dopracowaniu wzoru mo�na za�o�y� na maszyn� odpowiednie nici i przej�� do haftowanai. Haftowanie startuje, proces wykonania pojedynczej naszywki czasami trwa nawet wiele godzin - ale warto zaczeka�.

Na zdj�ciu poni�ej wsp�czesna hafciarka sterowana komputerowo:
wspczesna hafciarka komputerowa

haft komputerowy


Zapraszamy do skorzystania z naszych us�ug
Zesp� naszywki.com.pl
zdjcie haftu komputerowego
   


 Informacje:
  :: 
wycena 24h
  :: dostawa
  :: kontakt
  :: galeria
  :: blog
 Współpraca:
  ::naszywki za darmo
  ::program partnerski
  ::zarabiaj z nami
Sklep z naszywkami
Duży wybór produktów. Motoryzacja, Muzyka, Flagi, dla Dorosłych! ...

Partnerzy:
odzież
odzież dziecięca

frotki
AnnaMoryto.pl
Stroje Historyczne

embroidery embroidered patches
NASZYWKI WOŚP serce wosp z dedykacja
Zebraliśmy ponad
332255,62zł


regulamin i polityka prywatno�ci : gwarancja : mapa strony : SeoLand 


naszywki koszulki bluzy miasta, haft komputerowy, hafciarnia, emblematy, haft krzyżykowy, proporczyki